Дорогие друзья и коллеги!

03.07.15 состоялось 1 Учредительное собрание новой Общественной организации "Гражданский образовательный центр "Открытое знание". Это объединение ученых, преподавателей студентов и учащихся, платформа для их коммуникации, творчества, научного поиска, неформального дополнительного образования,  обмена опытом и знаниями. Наша цель сделать науку и образование главными  инструментами и приоритетами  развития украинского общества. Наши ценности - демократия, социальное и гендерное равенство, устойчивое развитие общество, гуманизм и творческое личное развитие каждого. Кто их разделяет - присоединяйтесь к нам.

Новости и подробности на сайте ГО "Відкрите знання": openknowledge.org.ua  

Наша группа в ФБ: https://www.facebook.com/groups/760815460691253/ 

Образовательный видеоканал :  https://www.youtube.com/channel/UCDitQdp5xNt7qwhz3TtOrwA

 

 

03. 09. 2015г. состоялось 2 Учредительное собрание, выборы Правления и Ревизионной Комиссии  общественной организации  "Відкрите Знання" - ассоциации преподавателей и ученых и утверждены задачи организации,формы работы и Устав. Провести государственную регистрацию поручено Председателю Правления к.ф.н. Черновой Л.Е. и адвокату Пашко А.Н.

03.11.2015 Наша организация была зарегистрирована офицально.

Устав Нашей организации, можете ознакомиться и присоединяться.
СТАТУТ_ ГО-Відкрите Знання_затвердж.реда
Adobe Acrobat Document 310.7 KB
Проспект ГО "Відкрите Знання"
Хто бажає ознайомитись із целями та завданнями нашей НГО в краткому вигляді,будь ласка. Цей наш маніфест, наша міссія
Проспект.pdf
Adobe Acrobat Document 305.6 KB

ПРАВЛЕНИЕ Громадської Організації - ГО "ОЦ  «Открытое знание».

1. Чернова Любовь Евсеевна - к. филос. н, доцент – Председатель.

2. Бабенко Марина-Михайловна – к.т.н., ст.н.сотр. НИРС ПДАБА.

3. Семенча Илона Евгеньевна – д.эк.н., профессор, экономический ф-т ДНУ

4.  Павличенко Артем Володиморович -д.т.н.,зав.каф.екології та захисту навколишнього середовища "Дніпровська політехніка".

5. Елисеева Марина – к.т.н., Председатель совета молодых ученых ПГАСА.

Вчена Рада Спілки :

1. Турчина Валентина Андреевна, д.физ.-мат.наук, професор ДНУ

2. Скрипникова Лидия Васильевна д.істор.н.,профессор ДДУВС

3. Кулябко Владимир Васильевич - д.т.н., профессор ПДАБА

4. Филатов Георгий Бенедиктович - д.т.н., профессор,ДХТУ

5. Клименко Ірина Дмитриевна -  д.т.н., профессор  ДНУЗТ

Секретарь -Калашникова Надежда Кузьминична к.т.н.,доцент

Контрольно-Ревизионная Комиссия Спілки:

1. Председатель - Запорожец  Елена Викторовна -– к.т.н.,  доцент, каф. прикладной математики ПДАБА.

2. Скороход Георгий Исакович – к.т.н., доцент ДНУ.

3. Петрова Юлия Владимировна - викладач Мед. колледжа

На семінарі зібрались викладачі різних вузів, академічних наукових установ, приватні підприємці, що займаються інноваційними та дослідницькими  проектами  м.Дніпро. Дуже широким був спектр галузей, в яких працюють дослідники: технічні науки, будівництво,  геологія та геодезія, екологія, сільське господарство, економіка, управління, соціологія. Тому перед викладачами стояло важке та складне завдання  у доступній для гетерогенної аудиторії формі надати потрібні саме їм знання. Треба сказати що викладачі Факультету Інформаційних технологій НТУ чудово справились з цим завданням.Слухачі отримали уявлення про поняття системи та моделі, етапи математичного моделювання, критерії класифікації математичних моделей та критерії підбору моделі під конкретні завдання та цілі,особливості застосування різних типів моделей для різних типів практичних і дослідницьких завдань у галузі економіки, екології, управлінні технічними системами і технологічними процесами,  специфіку використання математичного моделювання для дослідження живих систем.

        Все учасники семінару виразили вдячність організаторам семінару: ГО «Відкрите знання», декану факультету Інформаційних технологій Алексєєву Михайлу Олександровичу, завідувачу кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Удовик Ірині Михайлівні, всім викладачам й виразили побажання продовження даної теми у наступних семінарах. Презентації виступів та навчальні матеріали можна знайти на сайті ГО «Відкрите Знання» openknowledge.org.ua /Семінари.

 

На семінар зібрались викладачі. аспіранти та магістри ВНЗ м. Дніпро більш 40 осіб. Жваво обговорювались доповіді  та велося обмін думками. Дякуємо Ю.О. Шабановій,  зав.каф. філософії та педагогіки НГУ за роль модератора та теплу доброзичливу атмосферу, всім доповідачам: Даніловій О.А, КострюковуС.В.,Колесник Л.О., Павліченко А.В. та слухачам за плідну роботу. З програмою семінару та презентацією можна ознайомиться на сайті ГО openknowledge.org.ua стор.Семінари.

19 жовтня 2017р. у Лекційної залі міської бібліотеки м. Дніпро відбулась  лекція 

канд. філос. наук Чернової Л. Є., Голови Правління ГО «Відкрите Знання» на тему: «Майбутнє, в якому ми живемо». На перше у цьому сезоні (2017/2018) засіданні Лекторію «Світ науки» зібралось багато студентів та викладачів коледжів, вузів та мешканців міста.  За допомогою цікавої презентації з відео були розглянути питання: 1.  Що збулось з прогнозів футурологів вчених та письменників, зроблених ще в далекі 50-70рр. і потім в 80-90рр. ХХ сторіччя? 2. Що не збулось але ще має шанси збутися? Які нові прогнози роблять вчені зараз? Що це означає для кожного з нас?Які життєві стратегії можна робити з цього?

3. Яка вона людина майбутнього?  Якщо майбутнє  наступило, то нові люди є серед нас?

Слухачі мали можливість  висказати свої версії майбутнього та відгуки на запропонований лектором матеріал. Обговорення жваво продовжувалось і після закінчення лекції, значить тема  й її розкриття  пробудило творчу енергію та думки, мета лекції була досягнута за що дякуємо лектору та організаторам Лекторію ГО «Відкрите Знання», керівництву та адміністрації міської бібліотеки у лице Шелест Наталі та Голові Ради молодих вчених ПДАБА Єлисєєвій Марині.

З презентацією лекції можна ознайомитись  на нашому сайті 

25.09.17 в НГУ відбулись щорічні загальні збори. Головуюча д.е.н., професор ДНУ Ілона Семенча, секретар Ірина Лагода. Голова Правління Любов Чернова зробила доповідь про роботу організації у минулому році та розповіла про плани на майбутнє. Відбувся прийом нових членів. Поступило багато нових ідей,проектів та пропозицій.Маємо надію що сумісними зусиллями ми їх реалізуємо. Дякуємо д.т.н. зав.каф. екології  та технології захисту навколишнього середовища Артему Павличенко та співроботнику кафедри Юрію Бучавому за гостинність.

6 вересня 2016р. у Придніпровської академії будівництва та архітектури  відбулися  Загальні Збори ГО «Освітній центр «Відкрите Знання» - асоціації викладачів,вчителів та вчених області.

Правління організації відчиталося о роботі за рік (вересень 2015 – серпень 2016). Чисельність членів організації виросла у три разі. Налагоджена співпраця з партнерськими організаціями близького профілю та державними органами освіти. Успішно реалізовується на базі Центральної міської бібліотеці проект Відкритого Публічного Лекторію «Світ науки», мета якого - популяризація науки та наукової діяльності серед дітей, молоді та населення м. Дніпро, За рік були прочитані 8 лекцій, які відвідали більше 500 слухачів. Відбулися 4 міжвузівські педагогічні та методичні семінари та тренінги для магістрів, аспірантів, бізнесменів та викладачів, на яких вони отримали нові знання та практичні навики. Їх пройшли  більш 90 осіб. Організація виступала співорганізатором міжнародних наукових конференцій, семінарів та  дослідницьких проектів. Все це своїми силами, не маючі стороннього фінансування.

На Зборах був затверджений План роботи організації на наступний рік.  З ним можна ознайомитися на нашому сайті www.openknowledge.org.ua  

Чекаємо  питливих  та небайдужих.

13 апреля 2016 г. состоялся очень нужный и полезный семинар про профилактике,симптомам и лечению Профессионального (эмоционального) выгорания. Участниками были педагоги вузов, колледжей и школ города и даже студенты. Семинар прошел непринужденно,с юмором, с тестами,упражнениями и советами за что мы признательны  тренеру  и  ведущему Антонине Пашко.

Лектор поделилась результатами сравнительного исследования технопарков мира, показывая различия в подходах.Сравнивая старые и новые формы инновационной среды, была показана специфика научных технопарков и их роль в создании наукоемкой конкуретноспособной продукции,что является проблемой №1 для Украины сегодня.Лекция вызвала много вопросов и оживленную дискуссию. Со своими идеями и предложениями выступили бизнесмены, молодые ученые и профессура.


9 лютого 2016 в НГУ пройшов міжвузівський семінар "Створення сайту на стандартних платформах", організований ГО "Відкрите Знання".Ведуча- спеціаліст ІТ, зам.директора "Бізнес інкубатора НГУ" Петрова Юлія.  Організаційну та технічну підтримку оказав Вернер Ілля (НГУ). Учасниками були викладачі вузів міста.  Слухачі вдячні організаторам та ведучим за наданні можливості та нові знання.

28 січня о 15-00 відбулися загальні збори членів Го "Відкрите Знання", обговорені звіт о роботі та фінансовий звіт за 2015р, ,підготовлені Правлінням. Були затверджені плани роботи організації на 2016р., прийом нових членів, чаювання.

Алла Ивановна поделилась результатами многолетних научных исследований своих и своих учеников по всей Украине .Рассказала о методиках определения степени загрязнения территорий и их применении  а так же о возможностях уменьшения загрязнений с помощью природных веществ. Лекция освещалась 11 каналом ТВ.

На лекції   викладачі, аспіранти, магістри та студенти ВНЗ Дніпропетровська ознайомились   з допомогою відео та ілюстративного матеріалу з проблемами збереження споруд та сталого функцінування  технічних систем та механізмів у процесі експлуатування та нагрузок стихій та коливань на базі  досліджень  лектора та його учнів. Розкрив методики заміру та прогнозу витривалості експлуатації.

На лекции диспуте присутствовали преподаватели студенты Днепопетровских вузов более 100 чел.

Помимо основного докладчика Скорохода Г.И. в прениях выступил педагог новатор автор концепции новой школы "Азбука радости" Кондебур Г.Р., д.т.н., профессор ДДАЭУ Филатов Г.В., преподаватель Мед.академии Машейко А.Н., преподаватель ПДАБа Лаухин В.В., студенты ДНУ.ПДАБА и др.ВНЗ.

Вела Чернова Л.Е.

 

25 грудня 2015 р.В ПДАБА відбувся науково практичний семінар, організований сумісно ГО "Освітній центр"Відкрите Знання",Обласною Радою молодих вчених   і Радою молодих вчених ПДАБА на тему " Науковий дискурс. Гарвардський стиль". На семінарі були присутні більш 70  магістрів, аспірантів, викладачів ВНЗ м. Дніпропетровська. Вела семінар Голова Ради молодих вчених ПДАБА  Єлісеєва М.О.

 

Слухачів познайомили з особливостями написання наукових статей та вимогами  до наукового тексту, наукометричними базами та індексами посилань д.д.н.,професор ПДАБА Євсєєва Г.П, специфікою посилань та вимог авторського права т.зв. "Гарвардського стилю" прийнятого більшістю наукових видань світу,-  викладач ПДАБА,член ГО "Відкрите Знання" Яланська М.М., тонкостями міжкультурної комунікації та соц. партнерства в рамках міжнародних  проектів,- к.ф.н.,доцент ПДАБА, Голова ГО "Відкрите Знання" Чернова Л.Є., в заключної частині семінару головний бібліограф ПДАБА розповіла та продемонструвала правила та вимоги національного держстандарту та каталогізації, правила оформлення книг та монографій. Маємо надію що семінар був продуктивним та корисним для успішної подальшої наукової кар'єри.